สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ นำโดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ นำโดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

29 ต.ค. 2564

48 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ นำโดยนายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้จัดพิธีวางพวงมาลา ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมชมวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร (https://www.youtube.com/watch?v=EoOupbRPCV0)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ