วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Taj Krakow

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Taj Krakow

29 พ.ย. 2564

48 view
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Taj Krakow พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและบริการของร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาต่ออายุทุก 3 ปี โดยร้านอาหาร Taj Krakow ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นครั้งแรก และเป็นร้านอาหารไทยในโปแลนด์รายที่ 10 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว
รายละเอียดร้านอาหารเพิ่มเติม ที่ http://taj.menu/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ