วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Why Thai Food&Wine พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Why Thai Food&Wine พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 393 view
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Why Thai Food&Wine พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ โดยมีนางสาว Kamila Garczarek ผู้จัดการร้าน Why Thai เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและบริการของร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาต่ออายุทุก 3 ปี โดยร้านอาหาร Why Thai ได้รับการต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select รวม 11 แห่งในประเทศโปแลนด์
รายละเอียดร้านอาหารเพิ่มเติม ที่ http://whythai.pl/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ