งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2566

งานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ธ.ค. 2566

| 161 view
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ Royal Castle กรุงวอร์ซอ โดยมีนาย Jarosław Lindenberg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ เป็นแขกเกียรติยศ และผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติของไทย
นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับโปแลนด์ในทุกมิติ รวมทั้งความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติการท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา อาหาร และกีฬา ทั้งนี้ ไทยและโปแลนด์จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้นผ่านกรอบการประชุมหารือทวิภาคีทางการเมืองไทย-โปแลนด์ (Political Consultation) ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567
เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ใช้โอกาสนี้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ของไทย ตลอดจนนโยบายการต่างประเทศที่เน้นการดำเนินงานเชิงรุก มองไปข้างหน้า โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่าง ๆ การแสวงหาตลาดใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมและความอยู่ดีกินดี ของประชาชน อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่าง ๆ ได้
ในปีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอการแสดงเดี่ยวเปียโนโดยนักเปียโนชาวไทยในโปแลนด์ที่ได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบทเพลงของ Frédéric Chopin คีตกวีชาวโปแลนด์ การแสดงทางวัฒนธรรมของไทย โดยคณะนักแสดงจากกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งอาหารไทยและขนมไทยในธีมสตรีทฟู๊ดของไทย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครสำหรับการสนับสนุนคณะนาฏศิลป์ในการแสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ ตลอดจนบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ บริษัทสยามไวน์เนอรี และร้านอาหาร Zaab ในการสนับสนุนเครื่องดื่มไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ