มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2567

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มิ.ย. 2567

| 218 view

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ชาวไทยในต่างประเทศ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2567 ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน  

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์)
  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)
  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์)
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) (คณะมนุษยศาสตร์)
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล) (คณะสื่อสารมวลชน)

 

                      กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต

  1. (เฉพาะผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

                            ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2567

  1. (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง วันที่ 17 กันยายน 2567

วิธีการสอบ (รูปแบบออนไลน์)                                        

สำหรับศูนย์สอบในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมศูนย์สอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ ประเทศไทย
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.oasc.ru.ac.th

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

                                       มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                      สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

         โทร. (662) 310 8664, (662) 310 8196-7
         (662) 310 8000
ext. 4054            

                                     E-mail : [email protected]

                                        Website: www.oasc.ru.ac.th

                                    Facebook : www.facebook.com/ru.oasc

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

เอกสารประชาสัมพันธ์-1-67.pdf