พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 26 view

เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วม โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ