ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 369 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียน.pdf