ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 351 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล.pdf