ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 538 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ประกาศผลการคัดเลือก_นศ_ฝึกงาน_2567.pdf