ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 254 view

เอกสารประกอบ

ผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf