ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน 1 ตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2565

| 446 view

ประกาศตำแหน่งเสมียน_(1) ประกาศตำแหน่งเสมียน_(2)  

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครตำแหน่งเสมียน.pdf