ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล 2565 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล 2565 1 ตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2565

| 343 view

ประกาศตำแหน่งจ้างเหมา_(1) ประกาศตำแหน่งจ้างเหมา_(2)  

เอกสารประกอบ

ประกาศจ้างเหมาฯ_1-30_ก.ย.2565.pdf