นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนร้านสปาและนวดไทยในโปแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ Experience Thailand ของสถานเอกอัครราชทูต

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนร้านสปาและนวดไทยในโปแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ Experience Thailand ของสถานเอกอัครราชทูต

19 พ.ค. 2564

58 view
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนร้านสปาและนวดไทยในโปแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการ Experience Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตจำนวน 20 ร้านเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การประชาสัมพันธ์สปาและนวดไทยผ่านสื่อออนไลน์ชั้นนำของโปแลนด์ทั้งในรูปแบบของบทความและวิดีโอที่จะจัดทำร่วมกับ social media influencer ของโปแลนด์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความนิยมในการนวดไทยและช่วยฟื้นฟูผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการจากสถานการณ์ COVID-19
ทั้งนี้ โครงการ Experience Thailand ถือเป็นโครงการที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโปแลนด์โดยใช้แนวคิด T.H.A.I ได้แก่ Taste คือ อาหารไทยและสินค้าอาหารไทย Health สปาและนวดไทยรวมถึงกีฬาของไทย Attraction คือ ไทยในฐานะที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน และ Identity คือ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและสินค้าของไทย ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Experience Thailand ได้ทาง Facebook page ของ Experience Thailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ