นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือกับผู้แทนบริษัท DeCare

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือกับผู้แทนบริษัท DeCare

23 เม.ย. 2564

36 view
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือกับผู้แทนบริษัท DeCare ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าวัตถุดิบประกอบอาหารไทยรายใหญ่ของโปแลนด์ภายใต้ตราสินค้า House of Asia ซึ่งเป็นประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือในการส่งเสริมอาหารและสินค้าไทยจากที่หารือระหว่างกันก่อนหน้านี้
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ระหว่างกัน โดยบริษัท DeCare พร้อมที่จะร่วมมือจัดกิจกรรมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใต้โครงการ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" และโครงการ "Experience Thailand" รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสนับสนุนกิจกรรมที่บริษัทวางแผนจะดำเนินการภายในปี 2564 เพื่อส่งเสริมสินค้าไทย อาทิ เทศกาลไทยซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าไทยในร้านพันธมิตรกว่า 1 หมื่นแห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันประชาสัมพันธ์และสร้างความนิยมในอาหารและสินค้าไทยผ่าน social media influencer และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ