นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

6 พ.ค. 2564

65 view

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นำโดย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการทูตนวัตกรรมผ่านความร่วมมือด้าน startups ระหว่างไทยและโปแลนด์
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแผนกิจกรรมร่วมกันในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมออนไลน์ อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างไทยและโปแลนด์ในเรื่อง startups การจัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ ตลอดจนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยือนและการส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการ Startup ที่เกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในโอกาสการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปีในปี พ.ศ. 2565

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ