นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนร้านอาหารไทยในโปแลนด์ จำนวน 20 ร้าน

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนร้านอาหารไทยในโปแลนด์ จำนวน 20 ร้าน

1 พ.ค. 2564

17 view
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์กับผู้แทนร้านอาหารไทยในโปแลนด์ จำนวน 20 ร้าน เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการ Experience Thailand ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2564 รวมถึงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยผ่านสื่อออนไลน์ชั้นนำของโปแลนด์ทั้งในรูปแบบของบทความและวิดีโอที่จะจัดทำร่วมกับ social media influencer ของโปแลนด์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการตลาดซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความนิยมในอาหารไทยและช่วยฟื้นฟูผลกระทบสำหรับผู้ประกอบการจากสถานการณ์ COVID-19
ทั้งนี้ โครงการ Experience Thailand ถือเป็นโครงการที่สำคัญของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในโปแลนด์โดยใช้แนวคิด T.H.A.I ได้แก่ Taste คือ อาหารไทยและสินค้าอาหารไทย Health สปาและนวดไทยรวมถึงกีฬาของไทย Attraction คือ ไทยในฐานะที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน และ Identity คือ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและสินค้าของไทย ทั้งนี้ การส่งเสริมในมิติอาหารไทยและร้านอาหารไทยมีกำหนดจะจัดตลอดทั้งเดือนมิถุนายน โดยผู้แทนร้านอาหารไทยที่เข้าร่วมหารือต่างเห็นว่า เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และจะช่วยกระตุ้นธุรกิจร้านอาหารไทยในโปแลนด์ และยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Experience Thailand ได้ทาง Facebook page ของ Experience Thailand
https://www.facebook.com/Experience-Thailand-102672681636364

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ