นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับนาย Jacek Sutryk นายกเทศมนตรีเมือง Wroclaw

นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับนาย Jacek Sutryk นายกเทศมนตรีเมือง Wroclaw

1 ก.ย. 2564

23 view

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ได้พบหารือกับนาย Jacek Sutryk นายกเทศมนตรีเมือง Wroclaw ในโอกาสเดินทางเยือนเมือง Wroclaw เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่างๆ ในช่วงปีนี้และปีหน้าซึ่งจะมีการฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 50 ปี อาทิ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจ การส่งเสริมนวัตกรรมและ startups การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยในสาขาควอนตัมฟิสิกส์ และการยกระดับความสัมพันธ์ระดับประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ