งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2024 ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2567

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2024 ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2567

| 408 view
เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2024 ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2567
ในช่วงค่ำของวันที่ 24 ม.ค. 2567 นางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งประธานาธิบดีโปแลนด์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เป็นเจ้าภาพฯ จัดเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตานุทูตประจำโปแลนด์
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2024 ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ในช่วงการพบปะทักทายกับประธานาธิบดีและภริยา เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ และกล่าวถึงการเตรียมการร่วมกันขณะนี้ระหว่างไทยและโปแลนด์ที่จะจัดการประชุมหารือสองฝ่าย (Political Consultation - ระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่าย) และกิจกรรม Business Forum ที่ประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ ซึ่งประธานาธิบดีโปแลนด์ได้กล่าวขอบคุณและยินดีที่ได้ทราบถึงความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างกันดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ