งานการกุศลจัดโดยคู่สมรสของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตประจำโปแลนด์ประจำปี ค.ศ. 2022

งานการกุศลจัดโดยคู่สมรสของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตประจำโปแลนด์ประจำปี ค.ศ. 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 79 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมงานการกุศลจัดโดยคู่สมรสของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตประจำโปแลนด์ประจำปี ค.ศ. 2022 (Spouses of Heads of Mission <SHOM> International Charity Bazaar 2022) โดยร่วมเปิดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ณ ARENA COS TORWAR กรุงวอร์ซอ โดยงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทูตานุทูตกับกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในโปแลนด์ โดยมีนาง Agata Kornhauser-Duda ภริยาประธานาธิบดีโปแลนด์ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งในงานครั้งนี้ได้ให้เกียรติแวะทักทายและชมสินค้าที่บูธของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางอุรษา มงคลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ให้การต้อนรับและแนะนำสินค้า ตลอดจนมอบของที่ระลึกให้แก่นาง Kornhauser-Duda สำหรับการจัดงานในปีนี้ มีสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ร่วมออกร้านกว่า 48 ประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ได้ร่วมกับสถานทูตของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน มอบรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ให้แก่องค์กรการกุศลในโปแลนด์รวม 25 แห่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ