กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2565

| 32 view

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้

1. เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตรักษาการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนำข้าราชการทีมประเทศไทยถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

2. เมื่อ 24 กรกฎาคม 2565 นายนัฐพงศ์ สุวรรณภักดี อุปทูตรักษาการ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร Smile Warsaw และชุมชนในโปแลนด์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินบริจาค รวมทั้งแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับคนไร้บ้านจำนวนกว่า 120 คน ณ บริเวณ Palace of Culture and Science กรุงวอร์ซอ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ