Legalizacja Kontraktu

Legalizacja Kontraktu

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 wrz 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 lis 2022

| 3,847 view

Legalizacja Umowy o Pracę

 

1. Projekt umowy pracodawca dostarcza do Ambasady celem zatwierdzenia drogą mailową na adres [email protected] W tytule emaila należy wyraźnie podać nazwę firmy, natomiast jego treść powinna zawierać listę przyszłych pracowników (imię i nazwisko oraz numer paszportu). Należy dostarczyć następujące dokumenty:

 

  1. Projekt umowy w dwóch językach (angielski i tajski). Projekt umowy NIE powinien być opatrzony podpisami pracodawcy ani pracownika.
  2. Kopie paszportów pracodawcy i pracownika.

 

2. Ambasada skontaktuje się z pracodawcą w terminie około siedmiu (7) dni roboczych (od dnia dostarczenia dokumentów) drogą mailową.

 

3. Pracodawca powinien oficjalnie zweryfikować swój podpis na wersji angielskiej umowy w Polskiej Izibe Handlu Zagranicznego (lub u notariusza i w sądzie okręgowym), a następnie zalegalizować ją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4. Zalegalizowaną przez odpowiednie władze lokalne umowę zatrudnienia pracodawca dostarcza do Sekcji Konsularnej Ambasady wraz z następującymi dokumentami:

           

            4.1. Formularz prośby o legalizację wraz z opłatą w wysokości 80 PLN za jedną umowę; 

            4.2. Kopię paszportu pracodawcy, uwierzytalnion, z podpisem i datą;

            4.4. Kopię paszportu pracownika, uwierzytelnioną, z podpisem i datą;

            4.5. Kopię każdej strony umowy zatrudnienia;

            4.6. W przypadku nowego salonu, wymagane są zdjęcia salonu oraz miejsca zamieszkania pracownika;

            4.7. Kopię zezwolenia na pracę.

 

Jeśli wszystkie wymagane dokumenty są w porządku, Ambasada rozpatrzy sprawę i zaakceptuje umowy w ciągu około trzech (3) dni roboczych (licząc od dnia po złożenia dokumentów). Ambasada poświadcza jedynie autentyczność podpisu upoważnionej osoby z właściwego urzędu lokalnego i nie bierze odpowiedzialności za treść dokumentu.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie legalizacji dokumentów B.E. 2539 (1996).

 

5. Po zalegalizowaniu umowy zatrudnienia przez Ambasadę, pracodawca powinien wysłać wspomnianą umowę opatrzoną pieczęcią Ambasady do Tajlandii w celu podpisania jej przez pracownika. Następnie, Tajlandczyk powinni zgłosić wyjazd za granicę w prowincjonalnym biurze zatrudnienia, dzielnicowym biurze zatrudnienia 1-10 lub w Biurze Administracyjnym d/s Zatrudnienia poza Granicami Kraju (dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.overseas.doe.go.th/reEntry.php.