Wiza turystyczna (TR)

Wiza turystyczna (TR)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 wrz 2019

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 lip 2022

| 26,634 view

Osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się drogą mailową na spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem.

 

 

1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ TR

    Ten rodzaj wizy wydawana jest osobom, które obecnie mieszkają w Polsce lub na Ukrainie i chcą wjechać do Tajlandii wyłącznie w celach turystycznych.

    Wnioskodawcy, którzy chcą wjechać do Królestwa na leczenie w szpitalach / placówkach medycznych w Tajlandii, mogą również ubiegać się o wizę TR w kategorii MT (Turystyka medyczna).

 

2. WARUNKI DOTYCZĄCE WIZY TR

     2.1 Wiza turystyczna jednokrotna:

           Wiza Turystyczna jednokrotna jest ważna przez 3 miesiące od daty wydania. Do Tajlandii należy wjechać w okresie ważności wizy.

           Jednak dopuszczalna długość pobytu wynosi do 60 dni od daty przybycia do Tajlandii. Podróżni powinni dokładnie sprawdzić pieczątki imigracyjne w paszportach pod kątem dokładnej długości pobytu, aby upewnić się, że nie przekroczą terminu ważności wizy.

 

     2.2 Wiza turystyczna wielokrotna:

           Wiza turystyczna wielokrotna jest ważna przez 6 miesięcy od daty wydania. Do Tajlandii należy wjechać w okresie ważności wizy.

           Podróżni posiadający ten rodzaj wizy mogą przebywać w Tajlandii nie dłużej niż 60 dni na każdy wjazd w okresie 6 miesięcy od daty przybycia do Tajlandii. Proszę sprawdzić pieczątkę imigracyjną w paszporcie, aby sprawdzić dokładną długość pobytu.

 

3. PROCEDURA WNIOSKOWANIA O WIZĘ TR

    3.1 Wiza TR jednokrotna, prosimy o przygotowanie następujących wymaganych dokumentów:

 • Wypełniony formularz wizowy – aby pobrać KLIKNIJ TUTAJ
 • Paszport/dokument podróży ważny co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty przyjazdu do Tajlandii.
 • 1 zdjęcie paszportowe wnioskodawcy wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 • Kopia polskiej karty pobytu lub ukraińskiej karty pobytu – w przypadku obcokrajowców
 • Kopia biletu powrotnego lub rezerwacja biletu (do i z Tajlandii).
 • Kopia rezerwacji hotelu lub inny dowód rezerwacji zakwaterowania
 • W przypadku osób jadących do Tajlandii w celach medycznych, pismo z zarejestrowanego szpitala w Tajlandii zawierające imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę wizyty.
 • Opłata wizowa: 180 zł (tylko gotówką / bezzwrotna)

 

    3.2 Wiza TR wielokrotna, prosimy o przygotowanie następujących wymaganych dokumentów:

 • Wypełniony formularz wizowy – aby pobrać KLIKNIJ TUTAJ
 • Paszport/dokument podróży ważny co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty przyjazdu do Tajlandii.
 • 1 zdjęcie paszportowe wnioskodawcy wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 • Kopia polskiej karty pobytu lub ukraińskiej karty pobytu – w przypadku obcokrajowców
 • Kopia biletu powrotnego lub rezerwacja biletu (do i z Tajlandii); przynajmniej dotyczący pierwszej wizyty.
 • Kopia rezerwacji hotelu lub inny dowód rezerwacji zakwaterowania; przynajmniej dotyczący pierwszej wizyty.
 • Kopia wyciągu z konta bankowego lub dowodu posiadania odpowiednich środków finansowych z saldem minimum 20 000 zł za ostatnie 6 miesięcy z konta każdego wnioskodawcy (w języku angielskim).
 • Pismo od Pracodawcy osoby ubiegającej się o wizę, weryfikujące jego zatrudnienie (w języku angielskim). Lub wyciąg z Rejestru Spółki z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski w przypadku osób samozatrudnionych. Lub potwierdzenie ze szkoły w języku angielskim w przypadku studentów.
 • Opłata wizowa: 750 zł (tylko gotówką / bezzwrotna)

 

Ważne:

 • Urzędnik konsularny zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów lub rozmowy z wnioskodawcą, jeśli uzna to za konieczne, bez uprzedniego powiadomienia. Ambasada Królestwa Tajlandii zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku wizowego , jeśli nie ma wszystkich dokumentów i lub jeśli podane powody nie są w pełni uzasadnione.
 • Dokumenty w językach obcych muszą być oficjalnie przetłumaczone na język tajski lub angielski.
 • Wnioskodawcy muszą umówić się na spotkanie w celu osobistego złożenia powyższych wymaganych dokumentów w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie. Bez umówionego spotkania nikt nie zostanie wpuszczony do Ambasady.
 • Wnioskodawcy mieszkający na Ukrainie muszą złożyć wniosek o wizę TR w Ambasadzie Królestwa Tajlandii w Warszawie.
 • Należy pamiętać, że nie ma możliwości ubiegania się o wizę za pośrednictwem poczty. Wszystkie wnioski przesłane pocztą zostaną odrzucone.
 • Wnioskodawcy mogą udzielić pisemnej zgody na złożenie wniosku w ich imieniu osobie fizycznej w Polsce lub na Ukrainie. Należy pamiętać, że Ambasada nie upoważnia żadnych konkretnych osób lub agentów, osoby ubiegające się o wizę są sami muszą zorganizować sobie pośredników, którzy będą działać w ich imieniu.

 

4. CZAS ROZPATRYWANIA WNIOSKU O WIZĘ TR

 • W związku z pandemią COVID-19 czas rozpatrzenia wniosku o wizę potrwa dłużej niż 3 dni.
 • Niektóre wnioski, wymagające specjalnego rozpatrzenia, mogą zająć więcej czasu.
 • Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, mogą odebrać swoje paszporty w Ambasadzie lub zdecydować się na przesłanie paszportów pocztą (w przypadku wybrania tej opcji, przy składaniu wniosku należy złożyć kopertę i opłatę pocztową).

 

5. UWAGI

 • Urzędnicy konsularni zastrzegają sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów, jeśli uznają to za konieczne.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Obywatele niektórych krajów muszą ubiegać się o wizę tylko w Ambasadzie Tajlandii lub Konsulacie Generalnym w kraju ojczystym/zamieszkania lub w wyznaczonej Ambasadzie Tajlandii.
 • Składane dokumenty i informacje muszą być zgodne z prawdą. W przypadku przedstwienia fałszywych dokumentów lub nieprawdziwych informacji, wnioski zostaną odrzucone i może zostać wydany zakaz wjazdu do Tajlandii w przyszłości.

 

>>Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z [email protected]<<