Contacts and office hours

Contacts and office hours

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 Nov 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 Jan 2024

| 23,655 view

•      Royal Thai Embassy in Warsaw

        •      Email: [email protected]

        •      Office Tel.:  (48-22) 849-26-55

        •      Fax:  (48-22) 849-26-30

•      Working Hours

        •      Monday - Friday 09:00 - 17:00 hrs. 

 

 

 

•     Consular Section (Visas, Thai passports, legalisations and other related services)

        •      Email: [email protected]

        •      Tel:   (48-22) 849-64-14, 849-14-06

•      Answering Consular Inquiries via Telephone:

        •      Monday - Friday 09:00 - 12:00 hrs. & 14:00 - 17:00 hrs.

•      Working Hours

       •       Monday - Friday 09:00-12:00 hrs. (prior appointment required)

       •       Please make an appointment at https://thaiembassywarsaw.setmore.com/