Contacts and office hours

Contacts and office hours

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 Nov 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 21,982 view

•      Royal Thai Embassy in Warsaw

        •      Email: [email protected]

        •      Tel:   (48-22) 849-26-55, 849-64-14, 849-14-06

        •      Fax:  (48-22) 849-26-30

•      Working Hours

        •      Monday - Friday 09:00 - 17:00 hrs. 

 

 

 

•     Consular Section (Visas, Thai passports, legalisations and other related services)

        •      Email: [email protected]

        •      Tel:   (48-22) 849-26-55, 849-64-14, 849-14-06 (Press 2 for Visa Section)

•      Answering Inquiries via Telephone:

        •      Monday - Friday 09:00 - 12:00 hrs & 13:00 - 17:00 hrs,

•      Working Hours

       •       Monday, Wednesday, Friday 09:00-12:00 hrs. (prior appointment required)

       •       Please make appointment at https://thaiembassywarsaw.setmore.com/

 

(An appointment is required for Consular Services)