กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

Ambasada Królestwa Tajlandii
Ul.Willowa 7
00-790 Warszawa

Tel. (48-22) 849-26-55,849-64-14,849-14-06
Fax. (48-22) 849-26-30

E-mail : [email protected]
Strona Internetowa: https://warsaw.thaiembassy.org 

 

Sekcja Konsularna

Sekcja Wizowa i Konsularna : 09.00 - 12.00
(Składanie wniosków wizowych / Odbiór paszportów / Legalizacja)

Email: [email protected]