ไม่พบข้อมูล
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญดูทั้งหมด

6 ก.ค. 2566

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖

4 ก.ค. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2566

23 มิ.ย. 2566

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

15 มิ.ย. 2566

คลิปวีดิทัศน์ชุด "เยาวชนเปิดโลก" จำนวน 8 ตอน

13 ก.พ. 2566

รับสมัครงาน - พนักงานขับรถ 2 ตำแหน่ง

13 ก.พ. 2566

รับสมัครงาน - เสมียน 1 ตำแหน่ง
ดูทั้งหมด