ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญดูทั้งหมด

17 มี.ค. 2564

วันหยุดราชการประจำปี 2564 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

12 มี.ค. 2564

ประกาศ ค่าธรรมเนียมสำหรับการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ธ.ค. 2563

วันหยุดราชการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

4 พ.ย. 2563

การนัดหมายขอรับบริการของฝ่ายกงสุล

22 ต.ค. 2563

ประกาศวันหยุด (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓)

4 ก.ค. 2563

ประกาศปรับวันและเวลาให้บริการของแผนกกงสุล (1 กรกฎาคม 2563)
ดูทั้งหมด