ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญดูทั้งหมด

2 ธ.ค. 2565

สารจากเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโปแลนด์

16 ส.ค. 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

16 ส.ค. 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล

2 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งเสมียน 1 ตำแหน่ง

2 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุล 2565 1 ตำแหน่ง

30 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนให้บริการด้านกงสุล
ดูทั้งหมด