ข่าวเด่นดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข้อมูลสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศสำคัญดูทั้งหมด

30 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนให้บริการด้านกงสุล

28 ก.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

21 ก.ย. 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

17 มี.ค. 2564

วันหยุดราชการประจำปี 2564 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

12 มี.ค. 2564

ประกาศ ค่าธรรมเนียมสำหรับการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ธ.ค. 2563

วันหยุดราชการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ดูทั้งหมด