O jaki rodzaj wizy mam wystąpić?

O jaki rodzaj wizy mam wystąpić?

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 mar 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 lip 2022

| 5,859 view

(OD 16 MARCA 2020 PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ORAZ ODBIÓR DOKUMENTÓW W AMBASADIZE MOŻLIWE JEST TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ)

Osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się drogą mailową na spotkanie w celu złożenia wniosku wizowego co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. 

(UMÓW SIĘ PRZEZ E-MAIL - [email protected])

 

Informujemy, że osoby posiadające paszporty polskie i ukraińskie mogą podróżować do Tajlandii w celach turystycznych i na okres do 30 dni bez uzyskania wizy.  W przypadku lądowego przejścia granicznego 30-dniowe zwolnienie z wizy dozwolone jest tylko dwa razy w roku kalendarzowym. Jeśli okres pobytu przekrocza 30 dni lub celem wizyty nie jest turystyka, należy złożyć wniosek o wizę w Ambasadzie Królestwa Tajlandii.

 

Przekraczając granicę Tajlandii i korzystając ze zwolnienia z wizy należy posiadać:

- Paszport ważny co najmniej sześć miesięcy w momencie wjazdu,

- Bilety z terminem opuszczenia terytorium Tajlandii w ciągu 30 dni,

- Środki finansowe na pobyt w gotówce (10 000 Bahtów/osobę, 20 000 Bahtów/rodzinę).

 

>>(Lista krajów i terytoriów uprawnionych do zwolnienia z obowiązku wizowego i wizy po przybyciu do Tajlandii)<<

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

[WAŻNE INFORMACJE]

  1. Wnioski wizowe nie będą przyjmowane, jeśli wnioskodawca nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w formie papierowej przy składaniu wniosku.
  2. Wnioskodawcy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego, która nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, czy negatywnie.
  3. Wniosek o wizę należy złożyć co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wizyty.
  4. Ambasada Królestwa Tajlandii nie przyjmuje żadnych wniosków pocztą.
  5. Obywatele polscy uprawnieni do 30-dniowego zwolnienia z obowiązku wizowego mogą wjechać do Tajlandii bez wizy przez lądowe przejście graniczne tylko dwa razy w roku kalendarzowym.
  6. Każdy ubiegający się o wizę musi złożyć wnioskek osobiście w Ambasadzie. W przypadku grupy podróżnych jeden członek grupy może złożyć wnioski w imieniu pozostałych członków grupy.
  7. Lista krajów, których dotyczą dodatkowe wymogi (kliknij, aby sprawdzić listę krajów)

 

--------------------------------------------------------------------------------------

[Godzina otwarcia/składanie wniosków i odbiór wizy]

 

Poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9.00-12.00.

Wnioski wizowe należy składać w godzinach 9.00-12.00. Po tym czasie wnioski nie będą przyjmowane.

Odbiór dokumentów odbywa się w godzinach 9.00-12.00.

 

Zamknięte w tajskie i polskie święta państwowe. Przed wizytą prosimy o sprawdzenie listy świąt w Ambasadzie.

 

O jaki rodzaj wizy mam wystąpić?

Rodzaj wizy

Cel wizyty w Tajlandii

Więcej  informacji

Wiza turystyczna ‘TR’ z jednym wjazdem

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w celach turystycznych, w tym treningu boksu, nurkowania i jogi

KLIKNIJ

Wiza turystyczna ‘TR’ wielokrotna

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w celach turystycznych wielokrotnie.

KLIKNIJ

Wiza turystyczna kategorii ‘MT’

Ten rodzaj wizy wydawany jest osobom, które chcą wjechać do Królestwa w celu leczenia w szpitalach/placówkach medycznych w Tajlandii.

KLIKNIJ

Wiza tranzytowa kategorii ‘TS/S/C’

1. Kategoria ‘TS’: podróż tranzytem przez Tajlandię w celu udania się do kraju docelowego lub ponownego wjazdu do własnego kraju

 

2. Kategoria ‘S’: uczestnictwo w zajęciach sportowych

 

3. Kategoria ‘C’: osoby dowodzące lub załoga środka transportu przybywającego do portu, stacji lub obszaru w Królestwie

KLIKNIJ

Wiza nieimigracyjna kategorii ‘B’

Osoby, które chcą w Tajlandii prowadzić działalność gospodarczą (Biznes)/lub pracować (Praca)/ lub pracować jako nauczyciel (Nauczanie)

KLIKNIJ

Wiza nieimigracyjna kategorii ‘ED’

Osoby, które chcą w Tajlandii studiować lub odbyć staż.

KLIKNIJ

Wiza nieimigracyjna kategorii ‘O’

Osoby, które chcą dołączyć do rodziny w Tajlandii (Tajska rodzina) lub chcą pracować jako wolontariusze w przedsiębiorstwach państwowych lub organizacjach pomocy społecznej w Tajlandii (Wolontariat)

KLIKNIJ

Wiza nieimigracyjna kategorii ‘O-A’ 

(1 rok)

Osoby w wieku 50 lat i starsze, które chcą pozostać w Tajlandii przez okres nieprzekraczający 1 roku bez zamiaru pracy. Jakiekolwiek zatrudnienie jest surowo zabronione.

 

KLIKNIJ