วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Thai Thai

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Thai Thai

29 ต.ค. 2564

55 view

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ มอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้กับร้านอาหาร Thai Thai พร้อมด้วยนายธรรม เนียมสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ โดยมีนาย Slawomir Zbikowski และนาย Suren Sargsyan เจ้าของร้านเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและบริการของร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศที่รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาต่ออายุทุก 3 ปี โดยร้านอาหาร Thai Thai ได้รับการต่ออายุตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกได้รับเมื่อปี 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select รวม 9 แห่งในประเทศโปแลนด์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ