J.E. Chettaphan Maksamphan, Ambasador Tajlandii w Polsce, wraz z Dyrektorem Tajskiego Biura Handlowego w Warszawie, Thum Niemesakul, spotkali się z J.E. Jerzym Drożdżem, Ambasadorem i Dyrektorm Deptartamentu Spraw Zagranicznych Krajowej Izby Gospodarczej oraz panią Katarzyną Kaniewską, zajmującą się w Izbie sprawami Tajlandii.

J.E. Chettaphan Maksamphan, Ambasador Tajlandii w Polsce, wraz z Dyrektorem Tajskiego Biura Handlowego w Warszawie, Thum Niemesakul, spotkali się z J.E. Jerzym Drożdżem, Ambasadorem i Dyrektorm Deptartamentu Spraw Zagranicznych Krajowej Izby Gospodarczej oraz panią Katarzyną Kaniewską, zajmującą się w Izbie sprawami Tajlandii.

6 sie 2021

117 view

12 lipca br. J.E. Chettaphan Maksamphan, Ambasador Tajlandii w Polsce oraz Dyrektor Tajskiego Biura Handlowego (Thai Trade Center) w Warszawie, Thum Niemesakul, spotkali się z J.E. Jerzym Drożdżem, Ambasadorem i Dyrektorm Deptartamentu Spraw Zagranicznych Krajowej Izby Gospodarczej oraz panią Katarzyną Kaniewską, zajmującą się w Izbie sprawami Tajlandii.

Ambassador Drożdż podkreślił bliskie związki pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Ambasadą oraz Thai Trade Center i wyraził chęć wspierania prac i działalności Ambasady i Thai Trade Center. Obie strony omówiły dalszą promocję współpracy gospodarczej między oboma krajami, skupiając się na 4 priorytetowych obszarach, w tym: (1) żywność; (2) technologia/sprzęt i usługi medyczne; (3) kosmetyki i produkty zdrowotne; oraz (4) współpraca startupów. Rozmawiano o konkretnych działaniach, jakie mogą zostać podjęte zarówno w tym, jak i w przyszłym roku, kiedy to Polska i Tajalndia będą obchodzić 50. Rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. M.in. wzięto pod uwagę zorganizowanie webinarium, branżowe kojarzenie biznesów oraz, gdy sytuacja na to pozwoli, wymianę delegacji biznesowych.

Images

Images