บริการประชาชน

บริการประชาชน

Sandbox Programme

Sandbox Programme

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 953 view

ปัจจุบัน พื้นที่นำร่องโครงการ Sandbox (หรือ Sandbox Programme) มีดังนี้ :

1. กรุงเทพมหานคร

2. ภูเก็ต 

3. กระบี่

4. พังงา

5. สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า)

6. ชลบุรี (บางเขตเท่านั้น)

_______________________________________________________________________________________________________________

1. โครงการ Phuket Sandbox

1. อะไรคือโครงการ Phuket Sandbox?

 • เป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกัน COVID-19 ครบทุกเข็มสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในหน้านี้

 

2. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้

 • คนไทยและชาวต่างชาติ
 • ผู้เดินทางจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดย World Health Organization (WHO) หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ครบทุกเข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน EU Digital COVID Certificate พร้อมกับหลักฐานที่ระบุวันที่ฉีดวัคซีนเข็มแรก ที่ออกโดยหน่วยราชการของประเทศต้นทาง
 • บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางร่วมกับผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่ต้องมีหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน
 • ผู้เดินทางจะต้องเดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่นำร่อง (กำหนดโดยรัฐบาลไทย โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน)
 • ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ติดเชื้อ COVID-19 ในวงเงินขั้นต่ำอย่างน้อย 50,000 USD

 

3. เงื่อนไข

 • โรงแรมที่พัก
  • ต้องพักในโรงแรมหรือที่พักที่ผ่านมาตรฐาน "SHA+" อย่างน้อย 7 คืน ยกเว้นกรณีที่ผู้เดินทางมีหลักฐานเดินทางออกจากภูเก็ต (ไปยังอีกประเทศ) ก่อน 14 วัน 
  • เอกสารยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พักมาตรฐาน "SHA+" ต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system) 
  • หลังจาก 7 คืนแล้ว ผู้เดินทางสามารถเดินทางภายในประเทศไทยได้ การเดินทางออกจากภูเก็ตก่อน 8 วันสำหรับกรณีเดินทางออกนอกประเทศไทยเท่านั้น 
 • ตรวจ COVID-19 
  • ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
  • เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องตรวจ COVID-19 รวม 2 ครั้ง 

 

4. วิธีการลงทะเบียนขอ Thailand Pass

 • ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า โดยต้องอัพโหลด COVID Vaccine Certificate และเอกสารใบจองโรงแรม ซึ่งกรมควบคุมโรคจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ดังนั้น ผู้เดินทางต้องแสดง COVID Vaccine Certificate ในส่วนที่มีข้อมูลส่วนตัวและ QR Code ที่ชัดเจน (ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการแนบ QR Code เพื่อให้ระบบดำเนินการ Autoapprove โดยไม่ต้องรอกรมควบคุมโรคตรวจสอบได้ ที่ลิงค์นี้
 • เมื่อได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งอีเมล พร้อม QR Code ของ Thailand Pass ให้ท่าน
 • ในชั้นนี้ ระบบรองรับเอกสารแนบในรูปแบบไฟล์ภาพ jpg jpeg และ png เท่านั้น และยังไม่รองรับไฟล์สกุล pdf

_______________________________________________________________________________________________________________

2. โครงการ Samui Plus

 

1. อะไรคือโครงการ Samui Plus?

 • เป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกัน COVID-19 ครบทุกเข็มสามารถเดินทางเข้าเกาะสมุยโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในหน้านี้

 

2. ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้

 • คนไทยและชาวต่างชาติ
 • ผู้เดินทางจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองโดย World Health Organization (WHO) หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ครบทุกเข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน EU Digital COVID Certificate ที่ออกโดยหน่วยราชการของประเทศต้นทาง
 • บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางร่วมกับผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่ต้องมีหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีน
 • ผู้เดินทางจะต้องเดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่นำร่อง (กำหนดโดยรัฐบาลไทย โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน) โดยในชั้นนี้ ผู้ที่พำนัก/เดินทางจาก European Union สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยต้องพำนักที่ประเทศต้นทางอย่างน้อย 21 วันก่อนการเดินทาง 
 • ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีที่ติดเชื้อ COVID-19 ในวงเงินขั้นต่ำอย่างน้อย 100,000 USD

 

3. เงื่อนไข

 • การเดินทางไปยังเกาะสมุย
  • ผู้เดินทางต้องเดินทางโดยเที่ยวบินที่ลงจอดที่สนามบินปลายทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย เท่านั้น 
  • ผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ ได้ อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางต้องตรวจสอบกับสายการบินโดยตรงเกี่ยวกับเที่ยวบินที่อนุญาตให้เดินทางไปยังเกาะสมุยโดยเที่ยวบินที่กำหนดและสามารถ check through สัมภาระไปถึงปลายทางได้ เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ตรวจสอบได้ที่นี่
 • โรงแรมที่พัก
  • วันที่ 0 - 1 :  ต้องพักในโรงแรมภายใต้มาตรฐาน SHA+ ที่เกาะสมุยเท่านั้น โดยจะมีการตรวจ RT-PCR ครั้งแรก  คลิกที่นี่
  • วันที่ 2 - 8 : พักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน "SHA+" และสามารถเดินทางในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า สามารถจองได้มากสุด 2 แห่ง
  • ผู้เดินทางต้องมีเอกสารยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก 2 แห่งคือ โรงแรมภายใต้มาตรฐาน Samui Extra+ และ "SHA+" ต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยระบบ SHABA (SHA Plus Booking Authentication system) 
  •  
 • ตรวจ COVID-19 
  • ผู้เดินทางต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศต้นทาง
  • เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องตรวจ COVID-19 รวม 2 ครั้ง 

 

4. วิธีการลงทะเบียนขอ Thailand Pass

 • ลงทะเบียนขอ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/ อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้า โดยต้องอัพโหลด COVID Vaccine Certificate และเอกสารใบจองโรงแรม ซึ่งกรมควบคุมโรคจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ดังนั้น ผู้เดินทางต้องแสดง COVID Vaccine Certificate ในส่วนที่มีข้อมูลส่วนตัวและ QR Code ที่ชัดเจน (ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการแนบ QR Code เพื่อให้ระบบดำเนินการ Autoapprove โดยไม่ต้องรอกรมควบคุมโรคตรวจสอบได้ ที่ลิงค์นี้
 • เมื่อได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งอีเมล พร้อม QR Code ของ Thailand Pass ให้ท่าน
 • ในชั้นนี้ ระบบรองรับเอกสารแนบในรูปแบบไฟล์ภาพ jpg jpeg และ png เท่านั้น และยังไม่รองรับไฟล์สกุล pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

รายชื่อวัคซีน COVID-19 

ยี่ห้อวัคซีน สถานะ
AstraZeneca  รับรองโดย WHO และ อย.
Sinovac (Coronavac) รับรองโดย อย.
Johnson's and Johnson's/Janssen รับรองโดย WHO และ อย.
Moderna รับรองโดย WHO และ อย.
Sinopharm รับรองโดย WHO และ อย.
Pfizer (COMIRNATY) รับรองโดย WHO และ อย.
Serum Institute of India (Covishield) รับรองโดย WHO 
Sputnik V  
COVAXIN (Bharat Biotech)   

 

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้