คนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศควรลงทะเบียนให้สถานเอกอัคคราชทูตทราบเพื่อให้สามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน

การลงทะเบียน

1. ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวของคนไทยในต่างประเทศ แล้วส่งแบบรายงานตัวโดยผ่านหนึ่งในช่องทางนี้ คือ ไปรษณีย์ อีเมล หรือ facebook (Royal Thai Embassy, Warsaw, Poland) (ดาวน์โหลดแบบรายงานตัว)

หรือ

2. กรอกแบบรายงานตัวออนไลน์ด้านล่าง

 

กรุณาเลือกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

 

รายงานตัวคนไทยในประเทษโปแลนด์

 

รายงานตัวคนไทยในประเทศยูเครน