วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2565

| 45 view

ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

1. อาร์เจนตินา (90)                                 

2. บาห์เรน (15)

3. บราซิล (90) 

4. บรูไน (14) 

5. กัมพูชา (14) 

6. ชิลี (90)

7. เอกวาดอร์ (90)

8. ฮ่องกง (30) 

9. อินโดนีเซีย (30) 

10. สาธารณรัฐเกาหลี (90)

11. ลาว (30)

12. มาเก๊า (30) 

13. มองโกเลีย (30) 

14. มาเลเซีย (30) 

15. มัลดีฟส์ (30)

16. เปรู (90) 

17. ฟิลิปปินส์ (21) 

18. รัสเซีย (30)

19. เซเชลส์ (30)

20. สิงคโปร์ (30) 

21. แอฟริกาใต้ (30)

22. ตุรกี (30) 

23. เวียดนาม (30) 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน 

 

สถานะ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555