การเดินทางกลับไทยในสถานการณ์ COVID-19

การเดินทางกลับไทยในสถานการณ์ COVID-19

การเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19

Sandbox Programme

14 เม.ย. 2563

เดินทางกลับไทยโดยกักตัวแบบ Alternative Quarantine (เสียค่าใช้จ่าย)

12 พ.ย. 2563