การเดินทางกลับประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19

เดินทางกลับไทยโดยขอกักตัวแบบ State Quarantine (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

12 พ.ย. 2563

เดินทางกลับไทยโดยกักตัวแบบ Alternative State Quarantine (เสียค่าใช้จ่าย)

12 พ.ย. 2563