คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสภายุโรปชื่นชมความก้าวหน้าด้านแรงงานในภาคประมงของไทย

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสภายุโรปชื่นชมความก้าวหน้าด้านแรงงานในภาคประมงของไทย

7 ส.ค. 2561

316 view