ไทยใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฏหมาย

ไทยใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฏหมาย

6 ก.ค. 2561

311 view