ศาลอาญาพิพากษาปรับจำเลยในคดีเรือโชติชัยนาวี ๓๕ พร้อมยึดเรือประมงและสัตร์น้ำ

ศาลอาญาพิพากษาปรับจำเลยในคดีเรือโชติชัยนาวี ๓๕ พร้อมยึดเรือประมงและสัตร์น้ำ

29 พ.ค. 2562

185 view